Industria 4.0 color dossier.jpg

El Grup de Treball Diagnòstic 4.0 té per objectiu participar en la creació, evolució i aplicació d’eines que ajudin a les organitzacions a afrontar transformacions digitals en contextos industrials, així com ser un instrument útil per a la comunitat de persones interessades tant en els aspectes tecnològics, organitzatius com humans, amb vocació d’espai de debat i d'aportació en el discurs.
El GT forma part de la Comissió Indústria 4.0 - Enginyers de Catalunya.

Presentada a l’octubre de 2018, en el marc del IOT S World Congress, la Comissió Indústria 4.0 d’enginyers de Catalunya posa a disposició una eina online i un repositori multimèdia de suport (http://www.diagnostic40.com/repo). Es tracta d'una eina oberta, que s’ha fet servir en actuacions de diagnosi en empreses i organitzacions, tant en l’àmbit dels Cupons a la Indústria 4.0 d’Acció com a títol particular, i ha estat la base d’altres eines com la de la iniciativa Terrassa 4.0. L'eina es pot mapejar amb el model de maduresa per la Indústria 4.0 d’SmartCatalonia/Eurecat.

La ARC Advisory Group planteja la hipòtesi de l’existència d’un mínim llindar de maduresa digital, per sota del qual un procés de Transformació Digital pot ser rebutjat per una organització industrial, a la vegada que explica com el Digital Twin hi pot ajudar. El GT Diagnòstic 4.0 està evolucionant l’eina per a avaluar si una empresa està per sota o per sobre del llindar. A l'altre extrem, D’una altre banda, propostes com el 5G o sistemes en línia automàtics d'elaboració d'ofertes (Instant Quoting) són uns dels àmbits més avançats de la Indústria 4.0.

La primera versió es va presentar a l’octubre de 2016, en el marc del IOT S World Congress, elaborat de forma interdisciplinar per membres de la Comissió Indústria 4.0, que presenta els diferents àmbits de la Quarta revolució industrial. Es tracta d’un marc de referència (framework) de mínims, que té per finalitat facilitar la comunicació dins i fora la comissió, en actes com el Fòrum Indústria 4.0 o en el Premi Indústria 4.0, o en altres documents com la reflexió sobre Indústria 4.0 i les PIMEs